Ustavne ovlasti

Osim ako Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine nije drukčije utvrđeno, predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine nadležan je za:

Imenovanje Vlade i sudaca Ustavnog suda Federacije BiH sukladno člancima IV. B. 3. 5. I IV. C. 2. 6. (2)

  • Vođenje konzultacija u svezi s imenovanjem sudaca sukladno člancima II. B. 1. 1. (2) i IV. C. 2. 6.
  • Potpisivanje odluka Parlamenta Federacije BiH nakon njihovih donošenja sukladno člancima IV. A. 4. 16., IV. A. 7. 19. i IV. A. 8. 20. i 21.
  • Potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Federacije Bosne i Hercegovine
  • Davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonom, osim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine genocida

IZVRŠNA VLAST FEDERACIJE

  • Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa Federaciju i šef je federalne izvršne vlasti 
  • Predsjednik Federacije ima dva dopredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda
  • U izboru predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, najmanje trećina izaslanika iz klubova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih izaslanika u Domu naroda mogu kandidirati predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
  • Izbor za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva prihvaćanje zajedničke liste tri kandidata za predsjednika i dopredsjednike Federacije, većinom glasova u Zastupničkom domu, a zatim i većinom glasova u Domu naroda, uključujući većinu kluba svakog konstitutivnog naroda.
  • Ukoliko ni jedna lista kandidata ne dobije potrebnu većinu u oba Doma, postupak kandidiranja se ponavlja.
  • Ukoliko i u ponovljenom postupku jedan od Domova odbije zajedničku listu, smatrat će da su kandidirane osobe izabrane prihvatanjem liste u samo jednom domu.

Mandat predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine je četiri godine.