Govor Predsjednika Federacije BiH na otvorenju znanstveno-stručne konferencije SFERA 2016 07. studenog. 2016.

Poštovani predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti,

cijenjeni gospodarstvenici,

predstavnici stručne i znanstvene zajednice, dame i gospodo,

sve vas srdačno pozdravljam.

Uvaženi organizatori, čestitam vam na organiziranju II. znanstveno-stručne konferencije, značajnog skupa koji će, uvjeren sam, potaknuti sve razine vlasti, javni i privatni sektor  da svjesno i odgovorno promišljaju o uštedama energije, rade na usvajanju i harmoniziranju regulativa sa propisima Europske unije, kako bi potaknuli ukupan napredak i tako osigurali bolju budućnost u smislu ulaganja u mjere energetske učinkovitosti što će, značajno dovesti do poticanja gospodarskih aktivnosti u Federaciji BiH.

Razvoj gospodarstva, povećanje zaposlenosti i životnoga standarda stanovnika, cilj je kojem sve politike trebaju težiti.

Također, mudro korištenje energije je odgovornost svih nas radi osiguravanja dovoljnih količina energije za budućnost.

Bosna i Hercegovina ima i materijalne i ljudske resurse koji mogu dati znatno brži razvoj gospodarstva i bolje ukupno stanje time stabilizirati i ujednačiti razvoj svih sfera društva.

Jedan dio, konkretan uspješan spoj ljudskih, materijalnih ali i stručno znanstvenih resursa predstavlja i ova Znanstveno-stručna konferencija Sfera 2016.

Posebice iz razloga što se ista na stručan i znanstveno utemeljen način bavi pitanjima koja se odnose na povećanje energetske učinkovitosti te i na taj način otvara novi prostor u projektima investiranja u energetski sektor kako za uštede, tako i investiranje, pogotovo za mala i srednja poduzeća.

Naravno, to je obveza i tijela vlasti na razini Federacije BiH i Županija/Kantona donijeti propise koji će ne samo regulirati nego i unaprijediti ovu oblast sukladno obvezama iz reformske agende FBiH, prije svega u potrebi donošenja Zakona o energetskoj učinkovitosti posebice u sektoru zgradarstva, što je i tema većine znanstvenih i stručnih radova ove konferencije.

Svrha ovog zakona je ostvariti ciljeve održivog energetskog razvitka: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljavanje potreba za energijom krajnjih potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova, vezano za Direktivu o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), primjenom mjera energijske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji.

(Direktiva obvezuje zemlje potpisnice na postavljanje okvirnih nacionalnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti za 2020. godinu)

Predstavnicima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti prioritet moraju biti i reforme zakona kojima će stvoriti povoljnije ozračje za investiranje u realni sektor, povećanje proizvodnje i izvoza.

To podrazumijeva izmjenu zakonske regulative koja će olakšati postupak registracije poduzeća, smanjiti fiskalna opterećenja, porezna i neporezna opterećenja gospodarstva, posebice u sferi doprinosa, prekvalifikaciju i izobrazbu, povećanje konkurentnosti, jačanje potpore izvoznicima i uspješnim tvrtkama, što u konačnici dovodi do rasta bruto društvenoga proizvoda i zaposlenosti.

Moramo provesti reformu i reorganizaciju državne uprave kako bi bila puno efikasnija i jeftinija, kako bi se u proračunima osiguralo više novca za potporu razvoju gospodarstva i za socijalne potrebe.

Isto tako trebamo davati potporu i znanstveno stručnim konferencijama kao što je ova današnja, na kojoj će struka i znanost svojim zaključcima dati smjernice institucijama BiH kada su u pitanju regulative i standardi u oblasti energetske učinkovitosti kroz tehnološka dostignuća u proizvodnji i primjeni materijala za toplinsku izolaciju.

Zasigurno će se kroz rasprave na Konferenciji razmijeniti znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, otvoriti mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće suradnje u okviru ostvarivanja veće energetske učinkovitosti objekata što u konačnici rezultira zaštitom okoliša, održivim razvojem gospodarstva i suvremenim standardima.

Prostor i zaštita okoliša pretpostavke su održivog razvoja gospodarstva svake zajednice. Upravljanje prostorom mora se efikasnije regulirati zakonski, a koje će nas razvojno opredijeliti u razdoblju koje slijedi.

Uključivanjem svih raspoloživih, stručnih i dobronamjernih ljudskih potencijala zajedno se moramo opredijeliti za takvo prostorno uređenje, odnosno uređenje i standardizaciju 'utopljavanja' objekata,  kojim ćemo, usvajajući standarde struke te potrebe i želje članova naše zajednice, stvoriti viziju daljnjeg razvoja. Pri tome moramo do kraja biti opredijeljeni na primjerenu skrb za naš okoliš, po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj kvalitete naše životne sredine.

U situaciji nedostatka i nedovoljnog iskorištavanja akumulacije kapitala iz domaćih izvora te očevidne potrebe bržega razvoja i rasta gospodarstva i veće zaposlenosti u Bosni i Hercegovini, neophodne su strane investicije.

Za kapitalna ulaganja potrebna je politička stabilnost, ekonomska konkurentnost i pravna sigurnost.

Politička stabilnost u BiH ključna je za nova gospodarska ulaganja, ali i stvaranje povoljnoga makroekonomskoga i poduzetničkog ambijenta, oslobođenoga administrativnih i svih drugih prepreka koje usporavaju procese investiranja i poslovanja.

Kvalitetne analize i rasprave kroz ovakve i slične konferencije nam mogu poslužiti kao polazište za stvaranje strategije koja će doprinijeti većem domaćem investiranju i dolasku stranih, posebno izravnih investicija.

Prioritetno je stvoriti iste uvjete za sva poduzeća (javna i privatna, domaća i strana) na način da svi imaju apsolutno jednake mogućnosti i uvjete poslovanja, odnosno ne dozvoliti da jedni budu privilegirani, a drugi diskriminirani.

Nama, predstavnicima vlasti, cilj je gospodarski i socijalno stabilizirati  Federaciju i Bosnu i Hercegovinu, a posebno stvoriti uvjete da mlade obitelji ostaju živjeti i raditi .

To je iznimno zahtjevan zadatak obzirom na činjenicu da ekonomska kriza sporo prolazi, a i s obzirom na činjenicu da se sporo dogovaramo i sve to u  složenom i kompliciranom ustroju Federacije BiH i BiH i ukupnog geopolitičkog stanja.

Slušati glas gospodarstvenika i znanstvenika dobar je preduvjet za uspjeh.

Uvjeren sam kako će rasprave i zaključci ove Konferencije poslati jasnu poruku da uvođenje europskih standarda i vrijednosti nema alternative.

Stoga, uvažene dame i gospodo, s zadovoljstvom sam prihvatio pokroviteljstvo Znanstveno-stručne konferencije Sfera 2016., kao znak potpore gospodarstvenim inicijativama, inovacijama, znanosti i struci, poboljšanju standarda i kvalitete življenja, bržem razvoju, učinkovitosti i u uštedi energije i zaštiti okoliša te ukupno životne sredine.

U uvjerenju kako će i ova konferencija biti uspješna i doprinijeti postizanju planiranih i naprijed navedenih ciljeva......proglašavam konferenciju Sfera 2016. otvorenom.

Svima vama zdravlje i sreću u životu želim.

Pokroviteljstva