Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao s predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT 17. listopada. 2016.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je danas s predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT. Voditeljica programa Katarina Vučković i izvršni direktor Jasmin Bešić upoznali su predsjednika F BiH Marinka Čavaru s projektima i aktivnostima Instituta.

 

Prema riječima izvršnog direktora Jasmina Bešića, u skladu s analizom koju je 2013. godine uradio Institut za razvoj mladih KULT izrađen je tekst prve Strategije za mlade Federacije BiH. Sredstva za proces izrade dokumenta osigurao je Institut za razvoj mladih KULT, koji je u ovom projektu partner i stručno-konzultativna potpora Ministarstvu kulture i sporta Federacije BiH.

Radna grupa koja je sudjelovala u izradi prve strategije za mlade u FBiH usvojila je tekst ovog dokumenta još u kolovozu 2015. godine, no do usvajanja i implementacije dokumenta još uvijek nije došlo.

Voditeljica projekta Katarina Vučković osvrnula se na izrazito dobru suradnju sa svim članovima Radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade FBiH, a koju je imenovala Vlada FBiH, te izrazila bojazan da će čekanjem dokument izgubiti na relevantnosti.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara istaknuo je da Strategija za mlade FBiH ima izuzetno veliku važnost, osobito one mjere koje se tiču sigurnosti mladih, te poticanje razvoja vještina kod talentiranih mladih ljudi kroz sve oblasti. „Stvaranje boljeg ambijenta za život mladih u svim dijelovima Federacije BiH i BiH je prioritet koji moramo što prije realizirati kako bi osigurali bolje uvjete mladima za obnašanje svih pozicija u društvu kao i zaustavljanje odlaska mladih iz BiH.“, poručio je predsjednik FBiH Marinko Čavara.