INTERVJU: Predsjednik Federacije BiH za Klix.ba 05. kolovoza. 2016.

Aktualna vlast u Federaciji BiH ponovno se nalazi u krizi, a razlog tome je preglasavanje zastupnika HDZ-a BiH u Parlamentu Federacije BiH i to od koalicijskih partnera iz reda SDA i SBB-a. Predsjednik FBiH Marinko Čavara kazao je u intervjuu za Klix.ba kako je preglasavanja bilo i u Vladi FBiH te da ga premijer FBiH Fadil Novalić uopće nije informirao o tome da neće potpisati Pismo namjere MMF-u.

Zastupnici iz reda HDZ-a BiH tražili su odgađanje sjednica Parlamenta FBiH zbog preglasavanja hrvatskih zastupnika. Možemo li govoriti o krizi vlasti u FBiH?

Da. Sama činjenica da zastupnici SDA dogovaraju i zajedno glasuju sa zastupnicima stranaka koje su formalno u opoziciji jasno govori da ne postoje dobri partnerski odnosi između stranaka koje su formirale vlast na nivou Federacije. što generalno dovodi do problema u funkcioniranju ukupne vlasti na nivou FBiH, a na sličan način se događa i u vladi. Također, obično daleko od očiju javnosti se odvija raspodjela sredstava iz ministarstava, institucija, agencija i uprava, kao i upošljavanja na gotovo jednostran način.

To i druge devijacije ruše povjerenje neophodno za gradnju dogovora bolje FBiH i BiH i zaustavlja neophodne reforme sistema potrebne za EU integracije i bolji život.

Iz ove faze nerazumijevanja može se vratiti razgovorima i dogovorima, zbog toga je dobro da su sjednice odgođene do postizanja dogovora o ključnim pitanjima odnosa stranaka koje tvore parlamentarnu većinu.

Kako generalno komentarišete praksu preglasavanja hrvatskih zastupnika u Parlamentu FBiH?

To ni za koga u Federaciji BiH nije dobro. Jednokratno možda neko ostvari samo svoj interes, ali zasigurno svi gubimo, a najviše onaj tko to radi.

Temelj Federacije BiH je jednakopravno upravljanje federacijom Bošnjaka i Hrvata i ukoliko se gazi grubo to načelo Ustava Federacije BiH onda se postavljaju mnoga pitanja o kojima ne volim ni razmišljati, a pogotovo ne o tome gdje nas može odvesti.

Vjerujete li da su sve blokade dio predizbornih aktivnosti?

Jedan dio blokada vjerovatno jeste, nadam se. Međutim zabrinjava da se olako blokira europski put BiH, pa i aranžman sa MMF-om kao dio međustranačkih ucjena, a negativne posljedice trpi svaki građanin Federacije BiH i BiH.
Svi moramo shvatiti da smo u teškoj poziciji ekonomskog stanja da mnogi građani žive na ivici egzistencije i to mora biti poticaj da se bavimo samo poboljšanjem života svi zajedno, strpljivo i mudro, u okviru Ustava.

S obzirom na to da imate jake ustavne nadležnosti kada je riječ o procesima u FBiH, kakvo će bit Vaše djelovanje u narednom periodu?

Ustavne nadležnosti predsjednika FBiH su velike. Nabrojat ću samo neke : predstavlja i zastupa FBiH i šef je federalne izvršne vlasti, potpisuje i ratificira međunarodne sporazume u ime Federacije, potpisuje ukaze za sve zakone i odluke parlamenta kako bi mogle biti objavljene i stupiti na snagu, daje pomilovanja i druge ovlasti sukladno ustavu i zakonima. Međutim, u političkim okolnostima i nerazvijenoj demokraciji, stanju političke kulture za mnoge ovlasti ne postoji efikasan mehanizam za provođenje istih.

Na primjer: kao predsjednik Federacije BiH, prema ustavu šef izvršne vlasti, nisam bio ni obaviješten od predsjednika Vlade FBiH da neće potpisati pismo MMF-u, a ni zbog čega. Bez sredstava MMF-a mnogi građani neće moći ostvariti svoja prava i cijelu Federaciju dovodi u tešku situaciju.

Ja ću inzistirati na dijalogu svih u FBiH, koji mora biti s punim uvažavanjem drugih, tolerancijom i razumijevanjem jer nam sukobi donose samo štetu. Također, svi nositelji funkcija moraju još odgovornije raditi svoj posao na dobrobit svih naroda i svakog građanina. Izgradnja pravne države i demokratskog sistema mora nam biti stalna obveza.

Još uvijek se nije iznašlo rješenje za smještaj Vašeg i kabineta potpredsjednika FBiH. Kakvo je stanje u odnosu na taj problem? Do kada je kabinetima čelnika FBiH odobren ostanak u zgradi Predsjedništva BiH?

O ovom pitanju ne volim baš govoriti jer se kroz njega ogleda tragikomedija dijela stanja u FBiH, ali pitali ste... Najkraće: uredi predsjednika i potpredsjednika trebali su biti iseljeni iz zgrade Predsjedništva BiH prije nego smo izabrani 9. 2. 2015. prema Odluci Predsjedništva BiH. Odmah po stupanju na dužnost tražio sam od Vlade FBiH da pronađe adekvatan smještaj bez plaćanja zakupnine (!). Vlada ponudila tzv. Vilu Braun, ja prihvatio, a potpredsjednica i potpredsjednik ne, jer im je neuvjetna.

Kada je tehnički bilo spremno za useljenje, početkom ove godine, ispostavilo se da općina osporava Federaciji korištenje tog objekta.

Do danas Vlada FBiH nema rješenja.