Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o komasaciji 19. srpnja. 2016.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o komasaciji.

Zakon o komasaciji usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma dana 18. svibnja 2016. godine i na sjednici Doma naroda dana 23. lipnja 2016. godine, a ovim Zakonom utvrđuje se način provođenja komasacije poljoprivrednog i drugih zemljišta.

Komasacija poljoprivrednog i drugih zemljišta je integralna i kompleksna tehničko pravna mjera kojom se vrši grupiranje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih zemljišnih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja zemljišta i izvođenja radova na njegovom uređenju.

Zakon o komasaciji, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Potpisivanje ukaza