Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara donio Odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije BiH 05. listopada. 2022.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara donio je Odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije BiH.

Ova Odluka, na koju su dopredsjednici Federacije BiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović dali suglasnost, upućena je u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na potvrdu.