Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o o proglašenju Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana povijesnog urbanog krajolika Mostara 15. studenog. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana povijesnog urbanog krajolika Mostara, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.10.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 4.11.2021. godine.