Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 21. listopada. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26. siječnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 30. rujna 2021. godine.