Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH 17. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 5. srpnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 9. rujna 2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom potvrđivanja u Parlamentu Federacije BiH i bit će objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".