Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijske medicinu Federacije BiH za 2021. godinu 01. lipnja. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu i Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu, koje je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 30. ožujka 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. travnja 2021. godine.