Priopćenja

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 11.9.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine. Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine. Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima  stupa na snagu idućeg dana od dana...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine. Zakon o izmjeni Zakona o novčanim potporama u...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu 30. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu koji iznosi 4.954.392.401 KM i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.                Predsjednik Federacije...
Predsjednik FBiH Marinko Čavara čestitao na imenovanju predsjedatelju Vijeća ministara BiH, ministrima i zamjenicima ministara u Vijeću ministara BiH 27. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara čestitao je na imenovanju predsjedatelju Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji, ministrima u Vijeću ministara BiH: Vjekoslavu Bevandi, Josipu Grubeši, Ankici Gudeljević, Staši Košarcu, Sifetu Podžiću, Biseri Turković, Fahrudinu Radončiću i Vojinu Mitroviću, te zamjenicima ministara u Vijeću ministara BiH:...

Stranice