Priopćenja

Sretan Praznik rada! 01. svibnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara uputio je čestitku u povodu Međunarodnog praznika rada u kojoj stoji: „U ime Federacije BiH i svoje osobno, čestitam vam 1. svibanj, Međunarodni praznik rada, sa željom da nas ovaj praznik, kao i svake godine na poseban način podsjeti na važnost rada i vrijednost radnika.  Napori institucija...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio vrhbosanskog nadbiskupa metropolita Vinka kardinala Puljića 27. travnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je posjetio vrhbosanskog nadbiskupa metropolita Vinka kardinala Puljića. Tijekom posjeta razgovarano je o aktualnom stanju u Federaciji BiH i BiH, s posebnim osvrtom na položaj hrvatskog naroda u svjetlu potrebe za izmjenama Izbornoga zakona BiH. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu 27. travnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na: - Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu (konsolidirani), - Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima 27. travnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 19. travnja 2018. godine. Ovaj Zakon stupa na snagu idućega dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 26. travnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.  Prema čl. 2b ovog Zakona, podnositelju zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata popisanih čl. 2a ovog Zakona te u cijelosti izmiri obveze glavnog duga...

Stranice