Priopćenja

Novogodišnja čestitka predsjednika FBiH Marinka Čavare 01. siječnja. 2020. Predsjednik FBiH Marinko Čavara uputio je prigodnu čestitku u povodu Nove godine. "Svima vama i vašim obiteljima želim sretnu i uspješnu 2020. godinu, ispunjenu obiljem zdravlja, radosti, mira i sreće! Neka vam 2020. godina donese sve najbolje u privatnom, obiteljskom i poslovnom životu, i neka bude poticaj svima nama da, puni nade i...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu i Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2020. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 29.10.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12.2019. godine. Ovaj Proračun stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ i...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnoig zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu, koju je usvojio...

Stranice