Priopćenja

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu i Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2020. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 29.10.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12.2019. godine. Ovaj Proračun stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ i...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnoig zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu, koju je usvojio...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 31. prosinca. 2019. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 11.9.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine. Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na...

Stranice