Priopćenja

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom 24. svibnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine. Ovaj...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije BiH 24. svibnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije BiH, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Odbora za žalbe građana 23. svibnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Odbora za žalbe građana koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog  doma od 30. listopada 2017. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine. U Odbor za žalbe građana imenovani su, na razdoblje od četiri...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Neovisnog odbora 23. svibnja. 2018.   Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Neovisnog odbora koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog  doma od 30. listopada 2017. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine. U Neovisni odbor imenovani su, na razdoblje od četiri...
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara primio u nastupni posjet komandanta EUFOR-a general-bojnika Martina Dorfera 23. svibnja. 2018. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara primio je u nastupni posjet komandanta EUFOR-a general-bojnika Martina Dorfera. Prilikom posjeta razgovarano je o aktualnim političkim i sigurnosnim pitanjima u Federaciji BiH i BiH, s posebnim osvrtom na izmjene Izbornog zakona i problem migranata u BiH. General-bojnik Dorfer kazao je kako će,...

Stranice