Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu 04. lipnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma 22. svibnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine.

Prema ovoj Odluci, za kapitalne transfere javnim poduzećima (transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta, a posebno se odnosi na brzu cestu Lašva – Nević Polje – Novi Travnik) iz Proračuna Federacije BiH izdvojeno je 290 milijuna KM, za kapitalne transfere javnim poduzećima (transfer JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za Elektrifikaciju Unske pruge na dionici Bihać - Blatina) dva milijuna i 300 tisuća KM, za kapitalne transfere privatnim poduzećima i poduzetnicima jedan milijun KM, a za kapitalne transfere privatnim poduzećima i poduzetnicima (financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna poduzeća iz oblasti namjenske industrije) jedan milijun KM.

Rebalans iznosi 107 milijuna KM, od kojih je 100 milijuna KM planirano za brzu cestu Lašva - Nević Polje - Novi Travnik.