Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio župu „Sveti Juraj mučenik“ u Morančanima 01. lipnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio je župu „Sveti Juraj mučenik“ u Morančanima gdje je razgovarao s župnikom vlč. Ivom Paradžikom.

Župnik Paradžik upoznao je Predsjednika Federacije BiH sa stanjem u župi i planiranim projektima te se kratko osvrnuo na povijest utemeljenja župe i izgradnje župne crkve.

„Župa je osnovana davne 1856. godine i jedna je od triju župa koje su najstarije u tuzlanskom dekanatu. Prva kuća za svećenika u Morančanima sagrađena je na crkvenom zemljištu 1854. godine, a iste godine, na sastanku u Kreševu odlučeno je da se utemelji samostalna kapelanija sa sjedištem u Morančanima. Župa „Sveti Juraj mučenik“ službeno je utemeljena 1857. godine odvajanjem pojedinih naselja od Tuzle. Današnja župna crkva sagrađena je 1913. godine i do danas je nekoliko puta obnavljana.“, kazao je župnik Paradžik.

Predsjednik Federacije BiH izrazio je spremnost za suradnju i potporu projektima koji će pridonijeti ugodnijem boravku župljana i hodočasnika župe u Morančanima.