Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 24. svibnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.