Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH 24. svibnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 30. listopada 2017. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine.

U Nadzorni odbor imenovani su, na razdoblje od četiri godine:

  1. Muradif Husić
  2. Amela Mustafić
  3. Mladenka Bošković

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“.