Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom 24. svibnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda od 10. svibnja 2018. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu idućega dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.