Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji BiH 09. svibnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji BiH, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 21. studenog 2017. godine i na sjednici Doma naroda od 19. travnja 2018. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.