Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 26. travnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. 

Prema čl. 2b ovog Zakona, podnositelju zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata popisanih čl. 2a ovog Zakona te u cijelosti izmiri obveze glavnog duga najkasnije do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračunata a neplaćena kamata otpisat će se u cjelokupnom iznosu.
Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. i imaju pravomoćno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.
Pod obračunatom, a neplaćenom kamatom iz st (1) i (2) ovog članka podrazumijeva se neplaćena kamata  na nepravovremeno plaćene javne prihode od dana njihove uplate.