Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju 19. veljače. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji će 21. veljače 2018. godine biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju stupa na snagu 1. ožujka 2018. godine.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao i Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH. Zakon o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH bit će objavljen 21. veljače 2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, a na snagu će stupiti 1. ožujka 2018. godine.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara također je potpisao i Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije koji će stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

 

Priopćenja