Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu 24. siječnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je, u ime Federacije BiH, Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu koji iznosi 2.882.661.837 KM i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.               

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao i:

- Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu;

-Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. godinu i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu;

-Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu;

-Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu, Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu;

-Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2018. godinu i

-Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH.