Potpisan Projektni sporazum za Grant Projekt „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“ 15. siječnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je, u ime Federacije BiH, Projektni sporazum za Grant Projekt „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“.

Cilj projekta je potpora smanjenju faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole upotrebe duhana i alkohola te programa prehrane i fizičke aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini: Mostaru, Zenici, Doboju i Zvorniku.

Projektom je definiran plan djelovanja prema kojem će se provoditi akcije na definiranim faktorima rizika: prehrani, fizičkoj aktivnosti, pušenju, upotrebi alkohola, a radit će se sa ciljnim skupinama: djecom i omladinom, roditeljima, prosvjetnim i zdravstvenim radnicima te lokalnim vlastima i administracijom.

Projekt, čija ukupna vrijednost grant sredstava iznosi 1.409.682 $,  bit će administriran od strane Svjetske banke, financiran od strane Vlade Švicarske, a implementiran putem Federalnog ministarstva zdravstva u suradnji s lokalnim zajednicama.

Priopćenja