Potpisan Ugovor podrške zajmu za Projekt vodoopskrbe općine Gradačac 20. prosinca. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je s direktorom Ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Bosni i Hercegovini Ianom Brownom i načelnikom općine Gradačac Edisom Dervišagićem potpisao Ugovor podrške zajmu za Projekt vodoopskrbe općine Gradačac.

Zajam EBRD-a u visini od 6 milijuna eura je namijenjen za proširenje vodovodne mreže na koju će biti priključeno oko 18000 stanovnika. Švedska agencija za međunarodnu suradnju (SIDA) je odobrila milijun eura za pomoć u pripremi i implementaciji projekta kao i 1,4 milijun eura za proširenje kanalizacione mreže općine Gradačac.