Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na Koridoru V. c" za razdoblje od 20 godina 11. prosinca. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na Koridoru V. c" za razdoblje od 20 godina

Zadatak Prostornog plana područja posebnih obilježja je da u obuhvatu autoceste regulira prostornu organizaciju značajnu za gradnju i funkciju autoceste. Inicijalni obuhvat Prostornog plana iznosi 21.957 ha, a konačni 2.741 ha. Prostori izvan obuhvata Plana, a koji se odnose na područje neposrednih utjecaja autoceste, osobito u kontekstu projekcije sustava naselja, stanovništva i zaštićenih prostora su također obrađeni ovim planom. Duljina autoceste u koridoru na teritoriji FBiH iznosi 271km i 323 m. Početak trase je na graničnom prijelazu Svilaj, a kraj neposredno nakon graničnog prijelaza, Bijača.

Potpisivanje ukaza