Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH 11. prosinca. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Zakon stupa na snagu osmi dan od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Potpisivanje ukaza