Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. 11. prosinca. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Potpisivanje ukaza