Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji 20. studenog. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji kojim se nakon više godina provode presude Ustavnog suda Federacije BiH i ovaj temeljni braniteljski Zakon usklađuje s odredbama Ustava. Važno je također spomenuti da je ovim Zakonom stvorena zakonska osnova za izradu jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite koji sukladno odredbama Zakona neće biti javno objavljen, ali će biti dostupan svim zainteresiranim razinama vlasti. Zakonom je također definirana obveza Revizionog tima za koordinaciju da izvrši kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su prava ostvarile osobe koje su pravomoćnim sudskim presudama osuđene za kaznena djela ratnog zločina i da na jedinstven način izjednači prava tih osoba.

Zakon, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza