Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji 20. studenog. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji kojim se briše članak 5a i time se provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-11/12 od 07. 11. 2012. godine, kojom je utvrđeno da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/10), kojim je propisivan cenzus nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakon, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza