Predsjednik FBiH Marinko Čavara primio predstavnike Obrtničke komore FBiH 09. studenog. 2017.

 

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Željko Babić, predsjednik Skupštine Obrtničke komore Federacije BiH Smajl Hasanić i generalni tajnik Obrtničke komore FBiH Domagoj Andrijanić tijekom susreta s predsjednikom FBiH Marinkom Čavarom, prezentirali su aktivnosti Obrtničke komore FBiH s naglaskom na određene probleme koji proizilaze iz sustavske neuređenosti i nedorečenosti zakona i zakonskih rješenja s kojima se obrtnici svakodnevno susreću i koji umnogome otežavaju i, u određenim slučajevima, skoro onemogućavaju vršenje njihove djelatnosti. To se prije svega odnosi na: obrazovanje obrtničkih zanimanja, onemogućavanje uvoza i izvoza potrebnih materijala obrtnicima, pripadajuća prava iz zdravstvene zaštite npr. korištenja prava bolovanja preko 42 dana i refundiranje troškova, odgovornost obrtnika na cjelokupnu imovinu dok vlasnici dioničkih društava odgovaraju do visine osnivačkog kapitala koja iznosi 1000,00 KM, problemi dvostrukog tretiranja obrtnika u jednom trenutku kao fizičke osobe, a u drugom kao pravnog subjekta po različitim zakonskim propisima.

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine okuplja cca. 50 000 obrtnika u Federaciji BiH. Djeluje preko obrtničkog sustava koji čini deset županijskih/kantonalnih komora unutar FBiH.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara je podržao rad i aktivnosti Obrtničke komore Federacije BiH, te je potrebno zajedničko djelovanje predstavnika Obrtničke Komore i svih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na svim razinama, za pronalaženje rješenja za stvaranje povoljnog okruženja obrtnicima te u rješavanju problema s kojom se susreću.