Potpisan Ukaz o proglašenju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine 25. listopada. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza