Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara na 33. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Stasbourgu 2017 18. listopada. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara predvodi izaslanstvo BiH na 33. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu.

Ovogodišnja tema zasjedanja je: “Decentralizirane politike za uspješnu integraciju migranata”. Na zasijedanju će biti razmijenjeni stavovi mladih izbjeglica i poznatih političkih figura, koji će govoriti o specifičnim problemima integracije djeteta-migranta.

Kongres će raspravljati i o izvješćima o stanju lokalne i regionalne demokracije u Švicarskoj, Italiji i Srbiji, a zakazan je i okrugli stol o stanju u Mostaru u Bosni i Hercegovini u kojem će sudjelovati i nekoliko predstavnika nevladinog sektora iz BiH.

Na dnevnom su redu tri tematske rasprave, o mladima i otvorenoj vladi u borbi protiv korupcije koja uključuje predstavljanje izvješća o transparentnoj javnoj nabavi na lokalnoj i regionalnoj razini, te razmjenu stajališta o perspektivi mladih u borbi protiv korupcije.

Na drugoj će se raspravi govoriti o ulozi europskih regionalnih udruga i organizacija u suradnji i regionalnoj demokraciji u Europi. Na dnevnom redu će biti i rasprava posvećena sudjelovanju žena u političkom životu na regionalnoj razini.

Tijekom kongresa razmatrat će se i nekoliko izvješća za usvajanje, posebno onih o "Regionalnim i manjinskim jezicima u Europi danas" i "Bolju budućnost europskih ruralnih područja", a bit će održana I debata o trenutnom stanju u Kataloniji.