Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao s predstavnicima Nacionalnog demokratkog instituta 16. listopada. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je danas s predstavnicima Nacionalnog demokratkog instituta, Ivanom Dohertyjem direktorom programa rada s političkim strankama NDI i Nenadom Simovićem, direktorom NDI za BiH.

Na sastanku je razgovarano o novom projektu NDI o jačanju suradnje između političkih stranaka s ciljem efikasnijeg provođenja neophodnih reformi u BiH, a sa ciljem stvaranja boljih uvjeta za život.