Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini i Ukaz o proglašenju Zaključka o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru RMU Banović 16. listopada. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini, te Ukaz o proglašenju Zaključka o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru RMU Banovići dd Banovići.

Zakon i Zaključak, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza