Potpisani Ukaz o proglašenju Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 03. listopada. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakoni, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza