Sastanak predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije BiH 06. rujna. 2017.

 

 

Danas je u Uredu predsjednika FBiH održan sastanak kojem su uz predsjednika Fedracije BiH Marinka Čavaru nazočili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Federacije BiH: dopredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, predsjedateljica Doma naroda Lidija Bradara, premijer Vlade Fadil Novalić, dopremijer Vlade Vesko Drljača, predsjedatelj Zastupničkog doma Edin Mušić, dopredsjedatelj Zastupničkog doma Mladen Bošković, dopredsjedatelj Doma naroda Jasenko Tufekčić i Munib Jusufović zastupnik u Zastupničkom domu.

 

Tema sastanka je bila funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti na federalnoj razini. Osnovna svrha sastanka je osiguranje daljeg rada parlamentarne većine kako bi se osiguralo provođenje reformi. Dogovoren je model za prevazilaženje trenutnih problema koji postoje među strankama i skoro sazivanje sjednica oba Doma Parlamenta FBiH, kako bi se usvojili zakoni koji osiguravaju poboljšanje socijalnog i ekonomskog statusa građana u Federaciji BiH.