Predsjednik FBiH Marinko Čavara imenovao je Vladu FBiH. 31. ožujka. 2015.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o imenovanju Vlade FBiH