Dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 07. lipnja. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara sudjelovao je danas na konferenciji Otvorena pitanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju "Dvije godine od stupanja na snagu SSP-a" koja je održana u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ova je konferencija bila povod da se istakne kako SSP za Bosnu i Hercegovinu i sve njezine stanovnike znači ostvarivanje napretka, veću sigurnost, vladavinu prava, jake institucije i ekonomski napredak Bosne i Hercegovine.

Učešće u konferenciji su uzeli nositelji funkcija na svim razinama vlasti u BiH, zastupnici Europskog parlamenta koji su funkcijama vezani za BiH, predstavnici Europske komisije, OSCE i drugi.

Sa konferencija je poslana poruka da kolikogod bili neorganizirani sa međusobnim nepovjerenjem naš europski put vidno usporavamo, a drugog puta sigurno nemamo bez obzira na sva iskušenja koja nas čekaju.

Europska unija