Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao sa veleposlanicom Kraljevine Norveške u BiH Vibeke Lilloe 25. ožujka. 2015.

Veleposlanica Kraljevine Norveške u BiH Vibeke Lilloe posjetila je danas, 25. ožujka 2015. godine, predsjednika FBiH Marinka Čavaru i čestitala u povodu stupanja na dužnost. Veleposlanica Lilloe informirala je predsjednika FBiH o aktivnostima Norveške u BiH koje se bave oblastima pravosuđa, sigurnosti, ekonomskog razvoja i civilnog društva. Naglašena je potpora Norveške u realizaciji socio ekonomskih reformi i financiranja projekata koji su usmjereni na zapošljavanje mladih u BiH. Predsjednik FBiH Marinko Čavara zahvalio se na potpori i spremnosti za suradnju na provođenju reformskih mjera koje će osigurati ekonomsku stabilnost i gospodarski razvoj zemlje. Obzirom da je Norveška jedan od najvećih bilateralnih donatora BiH za pomoć stanovnicima područja ugroženih poplavama , predsjednik FBiH zahvalio se na angažiranosti i pomoći koja je stigla u prvim trenucima kad je bila i najpotrebnija. Složili su se da novi pristup EU, koji na prvo mjesto stavlja socijalne i ekonomske reforme, predstavlja novu priliku za BiH i ubrzanje procesa ka članstvu u EU.
Razgovarano je, također, o procesu formiranja Vlade FBiH, mogućnostima razvoja i jačanja uloge civilnog društva i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA zemalja. Sarajevo, 25. ožujka 2015. godine

Diplomatski odnosi