Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio općinu Usora 19. svibnja. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara boravio je u općini Usora gdje je posjetio privatno poduzeća Ivex doo specijalizirano za izvođenje radova na ispitivanju i održavanju mjerila protoka u plinskom i naftnom sektoru na području BiH, a potom i Alatnicu Katić koja je specijalizirana za izradu alata prema nacrtima i zamislima klijenata.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kazao je da ova su poduzeća primjer kako obiteljske kompanije svojim uspješnim poslovanjem doprinose razvoju lokalnih zajednica u Federaciji BiH i BiH, te da je potrebno pružiti potporu svih razina vlasti kako bi se uspješnost ovakvih poduzeća i u budućnosti razvijala.

Posjeta je upriličena i župi sv. Ivana Krstitelja u Jelahu gdje se razgovaralo sa župnikom don. Ilijom Marinovićem. Župnik Marinović upoznao je Predsjednika Federacije BiH sa stanjem u župi, te istaknuo da se najviše pažnje poklanja radu s djecom i mladima u ovoj župi.