Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 26. travnja. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave, vrste strateških dokumenata, tijela odgovornih za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, monitoring, evaluacija i izvješćivanje o implementaciji strateških dokumenata.

Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne usvojio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma dana 14. 3. 2017. godine i na sjednici Doma naroda dana 30. 3. 2017. godine.

Zakon nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza