Predsjednik međunarodnog odbora Crvenog Križa Laurent Corbaz posjetio predsjednika FBiH Marinka Čavaru 24. ožujka. 2015.

Dana 24. ožujka 2015. godine, predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao je sa predstavnikom Međunarodnog odbora Crvenog križa Laurentom Corbazom i šefom delegacije Međunarodnog odbora Crvenog križa u BiH Borisom Kelečevićem. Predstavnik Međunarodnog odbora Crvenog križa Laurent Corbaz upoznao je predsjednika FBiH sa aktualnim stanjem u Crvenom križu BiH i planiranim aktivnostima koje namjeravaju implementirati u narednom periodu. Gosp. Corbaz naglasio je značaj pronalaska nestalih osoba, navodeći podatak da se oko 7 000 osoba vodi kao nestale na području BiH. Predsjednik FBiH Marinko Čavara istakao je značaj djelovanja Crvenog križa i osnaživanja suradnje Crvenog križa sa institucijama u FBiH. Iskazao je potporu radu Crvenog križa u FBiH koji daje nadu za pronalazak nestalih osoba, i time daje odgovor obiteljima nestalih osoba. šef delegacije Međunarodnog odbora Crvenog križa u BiH Boris Kelečević pohvalio je rad Crvenog križa FBiH i naglasio potrebu da institucije FBiH prepoznaju značaj rada Crvenog križa u FBiH. Sarajevo, 24. ožujka 2015. god.