Predsjednik FBiH nazočio konferenciji "Principi uspostave efikasnog koordinaicjskog mehanizma u procesu integracija u EU za FBiH" 24. ožujka. 2015.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara nazočio je konferenciji Principi uspostave efikasnog koordinacijskog mehanizma u procesu integracija u Europsku uniju za Federaciju Bosne i Hercegovine, održanoj u poslovnom centru Unitic s početkom u 10 sati, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative Prihvaćanjem i potpisivanjem izjave o europskoj opredijeljenosti i nepohodnim reformama u BiH, prihvatili smo i obvezu ispunjavanja kopenhaških kriterija koji uključuju: tržišno gospodarstvo, stabilnu demokraciju i vladavinu prava, te prihvaćanje pravne stečevine EU. U potpunosti sam opredijeljen za europski put BiH kojem prethodi usvajanje efikasnog mehanizma koordinacije i provođenje neophodnih socio ekonomskih reformi. Zahvaljujem se VPI na pozivu, jer sam kroz njihove konferencije i seminare i sam dosta toga naučio, što se inače u ovom ubrzanom sustavu ne može saznati, istaknuo je predsjednik FBiH u svom obraćanju nazočnima. Direktor Vanjskopolitičke inicijative Zoran Matija Kulundžić naglasio je važnost usvajanja efikasnog mehanizma koordinacije za napredak BiH na putu ka članstvu Europskoj uniji. Mehanizmi koordinacije u BiH podrazumijevaju koordinaciju između nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta. Cilj konferencije VPI bio je da na jednostavan način objasni što predstavlja mehanizam koordinacije na području europskih integracija i da pojasni razloge za njegovo uspostavljanje, okvir i potencijalnu korist. Sarajevo, 23.ožujka 2015. god.