Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi 31. ožujka. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi usvojio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma dana 15. 02. 2017. godine i na sjednici Doma naroda dana 2. 3. 2017. godine.

Ovim se Zakonom uređuje način uspostavljanja Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, koje se isplaćuju na teret Proračuna Federacije BiH, proračuna kantona, općina, gradova i financijskih planova izvanproračunskih fondova, način prikupljanja i klasifikacija podataka, te način izvješćivanja.

Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza