Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potpisao Ukaze o davanju suglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2015. i na Izvješća o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. 23. ožujka. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o davanju suglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma od 13. 12. 2016. godine i na sjednici Doma naroda od 02. 03. 2017. godine.

U Obračunu sredstava u zdravstvu iskazani su konsolidirani podaci o ukupno ostvarenim i utrošenim sredstvima u zdravstvenom sektoru Federacije BiH u 2015. godini sa usporednim podacima za 2014. godinu.  

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas  Odluku o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na izvješća o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. godinu koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma od 21. 12. 2016. godine i na sjednici Doma naroda od 02. 03. 2017. godine.

Potpisivanje ukaza