Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao sa veleposlanikom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanje i Sjeverne Irske u BiH Edwardom Fergusonom 24. ožujka. 2015.

Dana 23. ožujka 2015. godine, veleposlanik Ujedinjenog kraljevstvaVelike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Edward Ferguson posjetio je predsjednika FBiH Marinka Čavaru. Razgovarali su o trenutnoj političkoj situaciji u FBiH, potpisanoj izjavi o europskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu k EU i o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU sa Bosnom i Hercegovinom. Obzirom da su nazočili konferenciji Vanjskopolitičke inicijative Principi uspostave efikasnog koordinacijskog mehanizma u procesu integracija u EU za FBiH, razgovarali su i o potrebi usvajanja mehanizma koordinacije koji će pridonijeti izgradnji europskog puta BiH. Predsjednik FBiH zahvalio je Velikoj Britaniji na dosadašnjem zalaganju, koja je zajedno sa Republikom Njemačkom, pokrenula inicjativu o provođenju reformi u BiH. Složili su se da zajedničkim djelovanjem pridonesu provođenju potrebnih socio- ekonomskih reformi i približavanju BiH ka EU. Sarajevo, 23. ožujka 2015. god.

Diplomatski odnosi