Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaze o proglašenju zakona 10. ožujka. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas:

  • Ukaz o proglašenju Odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017-2020
  • Ukaz o proglašenju Zakona o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o Zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor V. c
  • Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ove je zakone usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma i na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje ukaza