Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH i Odluku o imenovanju članova Regulatorne Komisije za električnu energiju u FBiH 15. veljače. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma od 30. 11. 2016. godine i na sjednici Doma naroda od 02. 02. 2017. godine.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Odluku o imenovanju članova Regulatorne Komisije za električnu energiju u Federaciji BiH koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma od 13. 12. 2016. godine i na sjednici Doma naroda od 2. 2. 2017. godine.

Potpisivanje ukaza